Mobilní aplikace Videocampus
ObjednatCena od 360,-Kč měsíčně
Multilicence

PLATEBNÍ METODY

Platební metody
Objednání produktu
 • 1. Informace o předplatném
 • 1. Osobní údaje
 • 2. Způsob úhrady
 • 4. Objednávka

Videocampus pro školy předplatné na 12 měsíců

Databáze videoseminářů obsahuje odborné videosemináře z oblasti pedagogických a řídících dovedností pro učitele a ředitele všech stupňů škol.

Témata:

 • pedagogika a psychologie
 • řízení školy  
 • komunikace
 • legislativa a normy
 • manažerské dovednosti

S předplatným získáte:

 • Přístup k videoseminářům odkudkoliv po celou dobu předplatného.
 • Podklady, se kterými lektor během semináře pracuje, si můžete stáhnout do svého počítače.
 • K tématu videosemináře můžete zdarma položit dotaz, odpověď obdržíte do 3 týdnů.
 • Součástí předplatného jsou pravidelná setkání s lektory formou on-line seminářů.
 • Aktualizaci již obsažených témat a přidání nových témat v průběhu celého roku.
Cena předplatného/rok* 4320
Objednat
Podmínky předplatného Poptávka multilicence

*Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši.

Předplatné na On-line produkt Videocampus pro školy se vztahuje vždy na období 12 měsíců. Po obdržení objednávky je nakladatelstvím objednateli vystavena zálohová faktura na dobu předplatného 12 měsíců, která je objednateli zaslána emailem nebo poštou. Před odesláním objednávky On-line produktu v internetovém obchodu nakladatelství nebo současně s doručenou zálohovou fakturou je objednatel seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami pro On-line produkty. Po připsání platby předplatného na účet nakladatelství (do data splatnosti faktury) jsou objednateli zaslány na emailovou adresu uvedenou či sdělenou při objednávce produktu pokyny pro přihlášení a je aktivován jeho přístup do On-line produktu. Objednateli tímto vznikne právo užívání On-line produktu po dobu předplatného uvedenou na zálohové faktuře. Objednateli je současně zaslán emailem nebo poštou daňový doklad – faktura, ve které je opět uvedena doba předplatného.

 

Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně e-mailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem.

 

Cena 12 měsíčního předplatného je 4320.

Vaše cena 12 měsíčního předplatného je 4320 Kč.

 

K uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Součástí objednávky předplatného je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou předplatného a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po ukončení předplatného některého z placených modulů on-line produktu.